حسین شهریاری

نام و نام خانوادگی سمت عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق -مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حسین شهریاری رئیس کمیته بله خیر مدیریت اجرایی دکتری 1402/09/22 مدیر عامل ونائب رئیس هیأت مدیره شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، مدیر عامل و عضو موظف شرکت های بنیان توسعه صنعت خودرو، سایپا آذین، مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه، شرکت رنگ و رزین طیف سایپا و قائم مقام ارشد اجرایی ایندامین و دبیر جشنواره شرکت سایپا و رئیس هیأت مدیره هاکی موتورسواری و پرسپولیس و ….