ماموریت

مأموریت :(Mission)

فعاليت ما، توليد و فروش انواع قطعات آلومينيومي شامل طراحي فرآيند و ساخت قالب جهت تولید و ارايه قطعه خام ريخته گري يا قطعه نهايي بصورت ماشينكاري شده با مونتاژ قطعات مرتبط به صورت مجموعه، برای خودرو ساز‌، بازار لوازم یدکی و سایر بازارهای موجود مي‌باشد.

چشم انداز : (Vision)

ما به عنوان یکی از شرکت های اصلی گروه صنعتی ایران خودرو، تبدیل شدن به یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید و صادرات انواع قطعات ریخته گری آلومینیوم بصورت خام و ماشینکاری شده با مونتاژ قطعات مرتبط بصورت مجموعه را از نظر کمی و کیفی در برنامه کلان خود داشته و در این مسیر منافع کلیه ذی نفعان شرکت را سرلوحه کار خود قرار میدهیم.

ارزشهای سازمانی (Values) :

کلیه کارکنان شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو به باورها و ارزش‌های سازمانی پایبند بوده و همواره ارزش‌های بنیادین ذیل را سرلوحه انجام امورات و فعالیت‌های خود قرار داده است:

3-1- اعتقاد به خلاقیت و نوآوری

3-2- اعتقاد به کار تیمی، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

3-3- نظم پذیری و فرهنگ سیستمی

3-4- شایسته ‌سالاری

3-5- دغدغه مداری و بهبود مستمر در فرآیندها

3-6- التزام به مشتری مداری

3-7- تعالی سازمانی و نتیجه گرایی

3-8- پایبندی به الزامات ایمنی و بهداشت شغلی، مسئولیت های اجتماعی و دوستی با محیط زیست

3-9- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در وظایف سازمانی

3-10- پایبندی به اخلاق  حرفه ای کسب و کار

3-11- شفافیت، صداقت و امانت داری در مسئولیت ها