صالة تنظيف رأس الاسطوانة

 سالن تمیزکاری و تکمیل کاری سرسیلندر (کیوب): عملیات تکمیلی بر روي محصولات سالن ریژه که انواع سرسیلندر می باشد در سالن کیوب با 4 دستگاه تخلیه ماهیچه، 4 دستگاه برش رایزر، 6 دستگاه ماشین کیوب سطوح و 4 ماشین تست نشتی صورت می گیرد.