قاعة تصنيع قطع غيار كارتر

 سالن ماشین کاری قطعات کارتر : در این قسمت قطعات کارتر روغن XU7 توسط 3 ماشین فرز دکل، 1 ماشین فرز مخصوص، 1 ماشین سوراخکاری و قلاویز زنی سه یونیته، 1 ماشین قلاویز زنی چهار یونیته و 1 ماشین تست نشتی، ماشین کاری و به بازار ارائه می گردد.