smelting hall

 سالن ذوب: وظیفه آن تهیه مذاب مورد نیاز دو سالن HP و ریژه جهت تولید محصولات مورد نظر می باشد که تجهیزات اصلی این سالن، 4 کوره 13 تن (با ظرفیت ذوب دهی 1500 کیلوگرم بر ساعت) – 1 کوره 2 تن (با ظرفیت ذوب دهی 600 کیلوگرم بر ساعت)، 4 دستگاه گاززدایی می باشد.